پنجشنبه 14 ذوالحجه 1445 - 20 ژوئن 2024
فارسی

باطل کننده‌های روزه

14065

09-04-2023

حکم مضمضه (آب در دهان زدن) در حال روزه

09-04-2023

14014

07-04-2023

محتلم شدن (نزول منی در پی خواب جنسی) در روز رمضان و معنای حدیث: حُلم از سوی شیطان است

07-04-2023

67777

05-04-2023

در ماه رمضان عمل جراحی انجام داده و چند روز از او خون خارج شده است

05-04-2023

12687

03-04-2023

در حال روزه دچار خون دماغ شده است

03-04-2023

37715

30-03-2023

خروج مذی وضو را باطل نمی‌کند

30-03-2023

39734

28-03-2023

در روز رمضان مرتکب زنا شده است؛ باید چکار کند؟!

28-03-2023

20032

24-03-2023

حکم معاشقه بین زوجین در حال روزه

24-03-2023

12589

22-03-2023

خوردن و نوشیدن از روی فراموشی در روز رمضان

22-03-2023

38205

18-03-2023

حکم استفراغ اندک در حال روزه

18-03-2023

38027

14-03-2023

اگر پنج دقیقه پیش از مغرب پریود شود، آیا روزه را به پایان برساند؟

14-03-2023

37840

09-03-2023

دیدن لکه‌های تیره پیش از حیض

09-03-2023

107624

19-04-2022

آیا بی‌حجابی باعث بطلان روزه می‌شود؟

19-04-2022

363474

16-04-2022

حکم استفاده از چسب دندان در اثنای روزه

16-04-2022

79202

15-04-2022

خون‌ریزی به سبب عمل جراحی آیا مانع از روزه گرفتن می‌شود؟

15-04-2022

366204

09-04-2022

زنی دچار شک است که خون پریود پیش از مغرب از او خارج شده یا در حین نماز مغرب یا بعد از آن. حکم روزه و نمازش چیست؟

09-04-2022