دوشنبه 9 محرم 1446 - 15 ژوئیه 2024
فارسی

مسائل درباره‌ی روزه

130209

31-03-2022

شایستهٔ روزه‌دار است که سحری بخورد، اگرچه کم باشد

31-03-2022

37805

28-03-2022

دعایی برای آغاز روزه وجود ندارد

28-03-2022

188934

04-05-2021

حکم از استفاده از ژل (پماد) درون بینی در هنگام روزه

04-05-2021

94824

21-04-2021

عادت ماهیانه‌اش به سبب قرار دادن آی یو دی به طول انجامیده است

21-04-2021

37666

16-04-2021

ویژگی‌های کسی که اجر افطار روزه‌دار با غذا دادن به او حاصل می‌شود

16-04-2021

111513

14-04-2021

روزه‌دار اجازه دارد که اگر در مورد طلوع فجر شک دارد به خوردن ادامه دهد و در صورت شک دربارهٔ اینکه آیا مغرب شده است، حق ندارد روزه‌اش را بخورد

14-04-2021

12602

12-04-2021

دست کشیدن از خوردن و نوشیدن چند دقیقه پیش [از اذان صبح] بدعت است

12-04-2021

37643

11-04-2021

به زبان آوردن نیت روزه بدعت است

11-04-2021

338250

05-04-2021

حکم روزهٔ کسی که کارش نظارت بر محتوا و حذف قسمت‌های غیر اخلاقی است

05-04-2021

187093

08-06-2019

خواهرش مبتلا به سندرم داون است؛ آیا برای روزه نگرفتنش باید کفاره داد؟

08-06-2019

207728

01-05-2019

فکر می‌کند بدون تجدید نیت روزه خوابیده است

01-05-2019

192428

18-04-2018

برای روزهٔ قضا نیز همانند روزهٔ ادا نیت از شب لازم است

18-04-2018

93793

04-06-2017

متوجه لکه‌ی خونی شده؛ آیا روزه بگیرد؟

04-06-2017

22909

21-05-2017

شخص مسلمان چگونه نیت روزه کند؟

21-05-2017

12675

28-09-2016

رمضان را روزه می‌گیرد، اما پس از رمضان نماز را ترک می‌کند!

28-09-2016