پنجشنبه 15 صفر 1443 - 23 سپتامبر 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

314921

17-01-2021

آیا برای فدیهٔ روزه درست است که به بینوایان سوپ بدهد؟

17-01-2021

13830

15-01-2021

شروط عمل نیک

15-01-2021

322667

13-01-2021

آیا میت برای اموالی که برای وارثانش به جای می‌گذارد اجر می‌برد؟

13-01-2021

31807

11-01-2021

کارهایی که باعث خارج شدن فرد از اسلام می‌شود

11-01-2021

310720

09-01-2021

آیا وجود عیسی ـ علیه السلام ـ با این سخن الله متعال در تعارض است که: {ما پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم}؟

09-01-2021

77243

07-01-2021

سنت نبوی صحیح، وحی از سوی خداوند است

07-01-2021

339075

05-01-2021

آیا برای فقیر جایز است که زکات دهنده را در دریافت زکات برای خودش وکیل کند؟

05-01-2021

222887

03-01-2021

هشدار نسبت به احایث ضعیف وارد شده درباره‌ی فضیلت سوره‌ها

03-01-2021

315345

01-01-2021

وقت نزول سورهٔ «فاتحه»

01-01-2021

230135

30-12-2020

در صورت خون ریزی در لثه در هنگام نماز باید چکار کرد؟

30-12-2020

310812

28-12-2020

«لباس» در قرآن کریم برای پوشاندن عورت و زیبایی است

28-12-2020

221178

26-12-2020

طاعات و اعمال نیک روزانه و هفتگی و ماهیانه کدام است؟

26-12-2020

305296

24-12-2020

در فکر سقط جنین بوده و دچار خون ریزی شده اما به فکر درمان نبوده و سپس کودک به شکل طبیعی به دنیا آمده و بعد از ده روز از دنیا رفته است. آیا باید خسارت بدهد؟

24-12-2020

228366

22-12-2020

آیا کسی که پیش از خواب سوره‌ی مُلک را گوش داده ثوابش مانند کسی است که آن را خوانده است؟

22-12-2020

283410

21-12-2020

وسواس در امر طهارت و روش تعامل با این مشکل

21-12-2020