پنجشنبه 19 ذوالحجه 1442 - 29 ژوئیه 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

290143

28-06-2021

آیا شناخت شروط کلمهٔ توحید واجب است؟

28-06-2021

32863

26-06-2021

قبلا به نزد پیش‌گو رفته و می‌پرسد آیا می‌تواند توبه کند؟ و چگونه توبه کند؟

26-06-2021

312336

24-06-2021

شرف و منزلت هرآن‌چه به قرآن مربوط است

24-06-2021

8291

22-06-2021

حکم رفتن به نزد ستاره شناسان و باور کردن آنان

22-06-2021

366883

20-06-2021

آیا تزریق محلول نمکی به زیر پوست برای تست حساسیت در روز رمضان، روزه را باطل می‌کند؟

20-06-2021

42216

18-06-2021

عصمت پیامبران

18-06-2021

145477

14-06-2021

با همکلاسی‌اش در رابطه بوده و عکس‌هایش نزد اوست، آیا از او بخواهد که عکس‌هایش را پس دهد؟

14-06-2021

43148

14-06-2021

اعتقاد مسلمانان درباره‌ی مسیح علیه السلام

14-06-2021

220779

12-06-2021

پرسش‌هایی دربارهٔ توسعهٔ بازی‌های موبایل

12-06-2021

44018

10-06-2021

آیا محمد ﷺ در انجیل یاد شده است؟

10-06-2021

262485

08-06-2021

حکم هک کردن بازی‌ها و به دست آوردن پول مجازی مجانی به جای خرید آن

08-06-2021

103846

06-06-2021

پس از ادرار به نجس بودن لباسش شک دارد

06-06-2021

34780

04-06-2021

آیا روزهٔ شش روز از شوال چنانکه برخی از علما گفته‌اند مکروه است؟

04-06-2021

33790

31-05-2021

مقتدی در نماز جماعت چگونه به امام اقتدا کند؟

31-05-2021

262178

29-05-2021

زن اگر بداند که همسرش با زنی دیگر در رابطه است چکار کند؟

29-05-2021