جمعه 6 شوال 1441 - 29 مه 2020
فارسی

پاسخ‌های جدید

11107

02-05-2020

آیا برای بیمار بهتر آن است که در رمضان روزه نگیرد؟

02-05-2020

1319

30-04-2020

حکم روزه برای بیمار قند (دیابت) و این‌که در چه صورت می‌تواند روزه نگیرد

30-04-2020

20135

28-04-2020

خوردن سحری برای درستی روزه شرط نیست

28-04-2020

12654

26-04-2020

نماز می‌گزارد اما رمضان را روزه نمی‌گیرد؛ آیا با این کار کافر می‌شود؟

26-04-2020

292107

25-04-2020

برای به دست آوردن فضیلت قیام رمضان، آیا باید همهٔ شب‌های آن را به نماز ایستاد؟

25-04-2020

222148

23-04-2020

بیمار مبتلا به قند و فشار خون در مورد روزهٔ رمضان چکار کند؟

23-04-2020

334078

22-04-2020

آیا کسی که به سبب ویروس کرونا بمیرد، شهید است؟

22-04-2020

106491

21-04-2020

هر کس در هر سرزمینی که زندگی می‌کند لازم است که همراه با مردم همان سرزمین رمضان را آغاز و به پایان برساند

21-04-2020

106490

19-04-2020

چگونه به استقبال ماه رمضان برویم؟

19-04-2020

110350

17-04-2020

برای شروع و پایان ماه، معتبر دیدن هلال است

17-04-2020

39752

15-04-2020

گمان کرده که روزهٔ قضا مانند روزهٔ مستحب است و می‌توان آن را قطع کرد

15-04-2020

26212

13-04-2020

کسی که نمی‌داند چند روز قضای رمضان دارد

13-04-2020

334353

11-04-2020

فرد مسلمان در برابر ویروس کرونا چه مسئولیتی دارد؟

11-04-2020

37650

09-04-2020

استفاده از اسپری آسم روزه را باطل نمی‌کند

09-04-2020

205907

07-04-2020

به دو کودک شیرخوارش شیر می‌دهد و می‌ترسد به سبب روزه زیان ببینند

07-04-2020

ارسال ملاحظات