سه شنبه 25 رجب 1442 - 9 مارس 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

113385

26-08-2020

تعمد برای سختی کشیدن در عبادت به قصد پاداش، مشروع نیست

26-08-2020

169529

24-08-2020

خانه‌ای را خریده و پرداخت قیمت آن را به آینده موکول کرده؛ آیا باید زکات پولی که هنوز در اختیار اوست را بدهد؟

24-08-2020

88033

20-08-2020

جهان پس از آن‌که عدم بوده به وجود آمده است

20-08-2020

227216

18-08-2020

خانه‌ای را با وام ربوی خریده است؛ آیا واجب است که این خانه را بفروشد؟

18-08-2020

237764

16-08-2020

علمی که پس از مرگ به انسان سود می‌رساند چیست؟

16-08-2020

125994

14-08-2020

عبادت یعنی محبت و بزرگداشت، نه سختی و مشقت

14-08-2020

72872

12-08-2020

جوراب پوشیده و آب از جوراب عبور کرده و به پایش رسیده؛ آیا می‌تواند بر این جوراب مسح کند؟

12-08-2020

217522

10-08-2020

همه‌ی موحدان وارد بهشت می‌شوند؛ بنابراین چرا باید مسلمانان عمل خیر انجام دهند؟

10-08-2020

88031

08-08-2020

آیا جایز است که مهریه را به غیر از واحد پولی که در عقد آمده پرداخت کند؟

08-08-2020

13506

06-08-2020

شروط پذیرش دعا

06-08-2020

131632

04-08-2020

ندانسته نماز عشا را در وقت مغرب به جا آورده است

04-08-2020

245973

02-08-2020

مسلمان چگونه می‌تواند از اخلاق بد رهایی یابد و به اخلاق نیکو مزین گردد؟

02-08-2020

223721

31-07-2020

آیا پاداش یک کار با داشتن چند نیت بیشتر می‌شود؟

31-07-2020

228411

29-07-2020

کسی که در مساله‌ای اجتهادی از عالمی تقلید کند کارش درست است و حتی اگر بعدا برایش مشخص شود که قول عالمی دیگر صحیح‌تر است لازم نیست کارش را اعاده نماید.

29-07-2020

72328

27-07-2020

حکم انعام برای کارگر و حکم کار در هتلی که در آن امور حرام وجود دارد

27-07-2020