شنبه 14 ذوالحجه 1442 - 24 ژوئیه 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

72872

12-08-2020

جوراب پوشیده و آب از جوراب عبور کرده و به پایش رسیده؛ آیا می‌تواند بر این جوراب مسح کند؟

12-08-2020

217522

10-08-2020

همه‌ی موحدان وارد بهشت می‌شوند؛ بنابراین چرا باید مسلمانان عمل خیر انجام دهند؟

10-08-2020

88031

08-08-2020

آیا جایز است که مهریه را به غیر از واحد پولی که در عقد آمده پرداخت کند؟

08-08-2020

13506

06-08-2020

شروط پذیرش دعا

06-08-2020

131632

04-08-2020

ندانسته نماز عشا را در وقت مغرب به جا آورده است

04-08-2020

245973

02-08-2020

مسلمان چگونه می‌تواند از اخلاق بد رهایی یابد و به اخلاق نیکو مزین گردد؟

02-08-2020

223721

31-07-2020

آیا پاداش یک کار با داشتن چند نیت بیشتر می‌شود؟

31-07-2020

228411

29-07-2020

کسی که در مساله‌ای اجتهادی از عالمی تقلید کند کارش درست است و حتی اگر بعدا برایش مشخص شود که قول عالمی دیگر صحیح‌تر است لازم نیست کارش را اعاده نماید.

29-07-2020

72328

27-07-2020

حکم انعام برای کارگر و حکم کار در هتلی که در آن امور حرام وجود دارد

27-07-2020

241200

25-07-2020

معنای این قاعده که «اثبات یک صفت برای الله، مستلزم نفی صفت ضد آن است» چیست؟

25-07-2020

252162

23-07-2020

آیا استفاده از رنگ‌ها برای بازاریابی و جلب مشتری ربطی به کهانت و طالع بینی دارد؟

23-07-2020

90143

21-07-2020

یک یا دو روز یا بیشتر نماز را ترک می‌کند

21-07-2020

45694

19-07-2020

معنای سخن پیامبر ﷺ که: «بیماری منتقل نمی‌شود»

19-07-2020

48005

17-07-2020

شریک شدن با کسی که بر اساس رشوه و ربا معامله می‌کند

17-07-2020

46068

15-07-2020

بیان اسباب عذاب قبر

15-07-2020