دوشنبه 24 رجب 1442 - 8 مارس 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

10790

27-02-2020

چگونگی غسل جنابت

27-02-2020

139988

25-02-2020

در هنگام سجده دستش را برای خاراندن خود از زمین بلند کرده است، آیا نمازش باطل است؟

25-02-2020

233591

22-02-2020

حکم پی‌گیری ترجمهٔ خطبهٔ جمعه از روی گوشی موبایل در حین گوش دادن به آن

22-02-2020

316052

20-02-2020

حکم دادن زکات به بدهکاران زندانی

20-02-2020

20226

18-02-2020

حکم استفاده از لوازم آرایشی

18-02-2020

26799

16-02-2020

استفاده از رُژ لب

16-02-2020

139359

14-02-2020

می‌خواهد پول‌هایش را یک‌جا نگذارد و با آن سرمایه‌گذاری کند اما با احتیاط شرعی

14-02-2020

135906

12-02-2020

میراث عمو و عمه

12-02-2020

316842

10-02-2020

آیا لوح محفوظ مخلوق است و آیا قرآن در آن حلول می‌یابد و آیا نور خداوند در روز قیامت در زمین حلول می‌‌یابد؟

10-02-2020

70318

08-02-2020

آیا دیهٔ فرد درگذشته‌شان را از شرکت بیمه بگیرند؟

08-02-2020

139554

05-02-2020

دعاها و اذکاری برای در امان ماندن از بیماری‌های مُسری

05-02-2020

3476

04-02-2020

فضیلت رُقیهٔ شرعی و دعاهای آن

04-02-2020

69840

02-02-2020

نگهداری از سگ و لمس و بوسیدن آن

02-02-2020

21874

31-01-2020

نماز در هواپیما

31-01-2020

300983

29-01-2020

فضیلت صد بار تسبیح گفتن در روز

29-01-2020