چهارشنبه 14 صفر 1443 - 22 سپتامبر 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

320957

12-11-2020

آیا شخص بی‌دین حق دارد در ازدواج ولی یک زن اهل کتاب باشد؟

12-11-2020

49860

10-11-2020

پاسخ به کسانی که کلمه‌ی «صابئون» را یک اشتباه نحوی در قرآن می‌دانند

10-11-2020

7757

08-11-2020

خلوت کردن با خواستگار جایز نیست

08-11-2020

78329

06-11-2020

نشانه‌های کوچک و بزرگ قیامت

06-11-2020

12373

04-11-2020

بسیار به اسلام نزدیک شده است

04-11-2020

224885

02-11-2020

آیا میان خلقت به هدف عبادت و خلقت به هدف ابتلا تناقضی وجود دارد؟

02-11-2020

300832

31-10-2020

کسی که دزدی کرده یا شراب نوشیده آیا بدون اقامهٔ حد و مجازات، توبه و کارهای نیکش پذیرفته می‌شود؟

31-10-2020

326070

29-10-2020

حکم قطع نماز هنگام زلزله یا آتش‌سوزی و حکم کسی که بر اثر عدم قطع نماز مرده است.

29-10-2020

269124

27-10-2020

می‌پرسد: چگونه وصیت نامه‌اش را بنویسد؟

27-10-2020

8818

25-10-2020

حکم خواندن نماز در اوقات نهی

25-10-2020

309317

23-10-2020

حکم سلام بر پیامبر و دو یار ایشان هنگام دیدن قبور آنان از تلویزیون

23-10-2020

39054

21-10-2020

نماز جمعه برای همه‌ی کسانی که در شهر یا روستا هستند واجب است؛ حتی اگر اذان را نشنوند؟ اگر به سبب دوری از مسجد در شهری که زندگی می‌کنم، صدای اذان را نشنونم، آیا نماز جمعه و جماعت بر من واجب است؟

21-10-2020

60252

19-10-2020

احکام عقیقهٔ نوزاد پسر چیست؟

19-10-2020

254799

17-10-2020

زیر پا گذاشتن شروط و قوانین اقامت در کشورهای غربی

17-10-2020

180492

15-10-2020

رُقیهٔ غیر شرعی ممکن است باعث زیان شود

15-10-2020