جمعه 6 شوال 1441 - 29 مه 2020
فارسی

پاسخ‌های جدید

70276

06-03-2020

چطور ممکن است ابلیس با آتش عذاب شود در حالی که خودش از آتش آفریده شده؟

06-03-2020

60359

04-03-2020

چگونه بدون آن‌که زیانی به او برسد از «تعویذ» خلاص شود؟

04-03-2020

49030

02-03-2020

معنای توحید و انواع آن

02-03-2020

75568

29-02-2020

یک صندوق وقف که نزد وی به امانت بود را گم کرده است، آیا باید خسارت بدهد؟

29-02-2020

10790

27-02-2020

چگونگی غسل جنابت

27-02-2020

139988

25-02-2020

در هنگام سجده دستش را برای خاراندن خود از زمین بلند کرده است، آیا نمازش باطل است؟

25-02-2020

233591

22-02-2020

حکم پی‌گیری ترجمهٔ خطبهٔ جمعه از روی گوشی موبایل در حین گوش دادن به آن

22-02-2020

316052

20-02-2020

حکم دادن زکات به بدهکاران زندانی

20-02-2020

20226

18-02-2020

حکم استفاده از لوازم آرایشی

18-02-2020

26799

16-02-2020

استفاده از رُژ لب

16-02-2020

139359

14-02-2020

می‌خواهد پول‌هایش را یک‌جا نگذارد و با آن سرمایه‌گذاری کند اما با احتیاط شرعی

14-02-2020

135906

12-02-2020

میراث عمو و عمه

12-02-2020

316842

10-02-2020

آیا لوح محفوظ مخلوق است و آیا قرآن در آن حلول می‌یابد و آیا نور خداوند در روز قیامت در زمین حلول می‌‌یابد؟

10-02-2020

70318

08-02-2020

آیا دیهٔ فرد درگذشته‌شان را از شرکت بیمه بگیرند؟

08-02-2020

139554

05-02-2020

دعاها و اذکاری برای در امان ماندن از بیماری‌های مُسری

05-02-2020

ارسال ملاحظات