سه شنبه 25 رجب 1442 - 9 مارس 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

269124

27-10-2020

می‌پرسد: چگونه وصیت نامه‌اش را بنویسد؟

27-10-2020

8818

25-10-2020

حکم خواندن نماز در اوقات نهی

25-10-2020

309317

23-10-2020

حکم سلام بر پیامبر و دو یار ایشان هنگام دیدن قبور آنان از تلویزیون

23-10-2020

39054

21-10-2020

نماز جمعه برای همه‌ی کسانی که در شهر یا روستا هستند واجب است؛ حتی اگر اذان را نشنوند؟ اگر به سبب دوری از مسجد در شهری که زندگی می‌کنم، صدای اذان را نشنونم، آیا نماز جمعه و جماعت بر من واجب است؟

21-10-2020

60252

19-10-2020

احکام عقیقهٔ نوزاد پسر چیست؟

19-10-2020

254799

17-10-2020

زیر پا گذاشتن شروط و قوانین اقامت در کشورهای غربی

17-10-2020

180492

15-10-2020

رُقیهٔ غیر شرعی ممکن است باعث زیان شود

15-10-2020

248750

13-10-2020

آیا قضا و قدر با یکدیگر متفاوتند؟

13-10-2020

703

11-10-2020

می‌خواهد اسلام بیاورد

11-10-2020

263228

09-10-2020

اگر مرد به همسرش بگوید: طلاق، یا تو طلاق، یا تو طلاق هستی

09-10-2020

300907

07-10-2020

آیا بنابر حدیث «از جذامی بگریز چنان‌که از شیر می‌گریزی» پزشکان را نیز باید از نزدیکی به بیماران مبتلا به جذام نهی کرد؟

07-10-2020

257914

05-10-2020

کوچک شمردن شخص در حضور یا غیاب وی

05-10-2020

378

03-10-2020

می‌خواهد اسلام بیاورد اما عربی نمی‌داند

03-10-2020

329

01-10-2020

حکم استمنا و چگونگی درمان آن

01-10-2020

279190

29-09-2020

می‌خواهد بداند پیامبر ما صلی الله علیه وسلم امر به حفظ چه احادیثی کرده است؟

29-09-2020