پنجشنبه 19 ذوالحجه 1442 - 29 ژوئیه 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

13918

20-04-2021

سخن گفتن با نامزد در هنگام روزه

20-04-2021

37918

19-04-2021

ضابطهٔ مقدار خونی که خروج آن روزه را باطل می‌کند

19-04-2021

337231

18-04-2021

اگر امام نماز وتر نخواند و نماز را به پایان رساند و مأمومان نیز همراه او برگشتند، آیا اجر قیام یک شب برایشان نوشته می‌شود؟

18-04-2021

7310

17-04-2021

به تأخیر انداختن غسل جنابت تا بعد از طلوع فجر در رمضان

17-04-2021

37666

16-04-2021

ویژگی‌های کسی که اجر افطار روزه‌دار با غذا دادن به او حاصل می‌شود

16-04-2021

40589

15-04-2021

خود ارضایی در رمضان

15-04-2021

111513

14-04-2021

روزه‌دار اجازه دارد که اگر در مورد طلوع فجر شک دارد به خوردن ادامه دهد و در صورت شک دربارهٔ اینکه آیا مغرب شده است، حق ندارد روزه‌اش را بخورد

14-04-2021

7416

13-04-2021

جلوگیری از عادت ماهیانه (پریود) در ماه رمضان

13-04-2021

12602

12-04-2021

دست کشیدن از خوردن و نوشیدن چند دقیقه پیش [از اذان صبح] بدعت است

12-04-2021

37643

11-04-2021

به زبان آوردن نیت روزه بدعت است

11-04-2021

106455

09-04-2021

بیمار است و به شکل مداوم نیازمند دارو است

09-04-2021

106535

07-04-2021

کفارهٔ کسی که در روزِ رمضان جِماع کند و مقدار لازم در غذا دادن به عنوان کفاره

07-04-2021

338250

05-04-2021

حکم روزهٔ کسی که کارش نظارت بر محتوا و حذف قسمت‌های غیر اخلاقی است

05-04-2021

7426

03-04-2021

روزه نگرفته سپس از روی شرم قضایش را بجا نیاورده است

03-04-2021

7449

01-04-2021

کسی که روزه را عمدا ترک کرده باید چکار کند؟

01-04-2021