سه شنبه 25 رجب 1442 - 9 مارس 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

315345

01-01-2021

وقت نزول سورهٔ «فاتحه»

01-01-2021

230135

30-12-2020

در صورت خون ریزی در لثه در هنگام نماز باید چکار کرد؟

30-12-2020

310812

28-12-2020

«لباس» در قرآن کریم برای پوشاندن عورت و زیبایی است

28-12-2020

221178

26-12-2020

طاعات و اعمال نیک روزانه و هفتگی و ماهیانه کدام است؟

26-12-2020

305296

24-12-2020

در فکر سقط جنین بوده و دچار خون ریزی شده اما به فکر درمان نبوده و سپس کودک به شکل طبیعی به دنیا آمده و بعد از ده روز از دنیا رفته است. آیا باید خسارت بدهد؟

24-12-2020

228366

22-12-2020

آیا کسی که پیش از خواب سوره‌ی مُلک را گوش داده ثوابش مانند کسی است که آن را خوانده است؟

22-12-2020

283410

21-12-2020

وسواس در امر طهارت و روش تعامل با این مشکل

21-12-2020

326900

20-12-2020

حکم استفاده از فناوری الیبانا (elleebana) برای پرپشت کردن موی مژه

20-12-2020

238938

20-12-2020

حدود بخل در شرع

20-12-2020

128963

16-12-2020

مال به دست آمده از طریق بخت آزمایی

16-12-2020

327649

12-12-2020

بین عادت و عبادت

12-12-2020

189778

10-12-2020

نماز زن در جماعت زنان به صورت تنها در پشت صف

10-12-2020

97651

08-12-2020

عمل زیبایی برای لاغر کردن نشیمن‌گاه

08-12-2020

132081

06-12-2020

خشوع در نماز

06-12-2020

319587

04-12-2020

کودکانی در حضانت مادر خود هستند و پدرشان می‌خواهد شب را پیش او بمانند

04-12-2020