پنجشنبه 19 ذوالحجه 1442 - 29 ژوئیه 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

72262

27-05-2021

با پسر دیگری رابطه برقرار کرده است، آیا به وعده‌اش برای ازدواج با او وفا کند؟

27-05-2021

34689

25-05-2021

آن‌چه در سجدهٔ سهو و سجدهٔ تلاوت گفته می‌شود

25-05-2021

101423

23-05-2021

اگر همسرش را دوست ندارد و با او احساس آرامش و خوشبختی نمی‌کند چکار کند؟

23-05-2021

246374

21-05-2021

با پدرش و عمه‌هایش حرف نمی‌زند و نماز نمی‌خواند و به خداوند گمان بد دارد

21-05-2021

10505

19-05-2021

نصیحتی برای پس از رمضان

19-05-2021

99139

17-05-2021

هر گاه قصد نماز می‌کند موانعی در راهش قرار می‌گیرد

17-05-2021

4082

15-05-2021

آیا اول قضای رمضانش را به جای بیاورد یا روزهٔ شش روز شوال را؟

15-05-2021

164728

13-05-2021

دعای نماز استخاره چه هنگام خوانده می‌شود؟

13-05-2021

10506

11-05-2021

برپا کردن نماز عید در زمین ورزشی

11-05-2021

192665

10-05-2021

حکم تبریک گفتن عید پیش از فرا رسیدن آن

10-05-2021

81178

09-05-2021

دادن زکات فطر به خانوادهٔ همسر اگر نیازمند باشند جایز است

09-05-2021

27006

08-05-2021

زکات فطر به چه کسانی داده می‌شود؟

08-05-2021

37636

07-05-2021

وقتِ ادای زکات فطر

07-05-2021

106494

06-05-2021

حکم استفاده از اسپری بینی در حال روزه

06-05-2021

129935

05-05-2021

استفاده از روغن یا پماد بواسیر برای روزه‌دار اشکالی ندارد

05-05-2021